طرح بودجه سال مالی آینده از سوی پارلمان رد شد

  • انتشار: ۱ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصادتیتر 1
  • شناسه مطلب: 16347

پارلمان به دلیل عدم توازن میان ولایت ها در بودجه سال مالی آینده و همچنان نبود پروژه هاى عايداتى در اين طرح و دلايل ديگر، طرح بودجه سال مالی آینده را رد کرد.

در نشست امروز نمایندگان پارلمان از مجموع 123 نماینده حاضر تنها شش تن از نمایندگان رای تایید و بقیه این طرح را که از سوی وزارت مالیه ترتیب شده بود، رد کردند.

سنا، اين طرح را در هفتم قوس سال روان  با ارايۀ پيشنهاد ده ها پروژۀ انکشافى براى شامل ساختن در اين طرح، تاييد کرد و سپس به پارلمان ارايه شد.

به اساس معلومات وزارت مالیه، برای سال آیندۀ مالی که در اول جدى آغاز مى شود، ۲۸۷ میلیارد افغانی  بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده، که ۱۵۰ میلیارد افغانی آن که ٣٢ درصد کل بودجه را تشکيل مى دهد، از عواید داخلی و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.

بنا بر معلومات منبع، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنيت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.

اميرخان يار رييس کميسيون مالى و بودجه ولسى جرگه، درنشست امروز اين جرگه گفت که روى طرح يادشده در کميسيون هاى جرگه بحث شده است.

وى گفت که در اين طرح، برعلاوه نبود توازن ميان ولايت ها، عدم توجه لازم به ولايات کم انکشاف يافته و نبود پروژه هاى عايداتى، مشکلات ديگرى چون پيشبينى عوايد کم در سال آيندۀ مالى، نبود ميکانيزم درست تطبيق بودجه و نبود توجه لازم به معارف و زنان وجود دارد.

سرانجام اين طرح، به راى گيرى گذاشته شد و از جمع ١٢٣ عضو حاضر جرگه، شش تن به اين طرح راى تاييد و متباقى راى رد دادند.

به اساس ماده ۹۸ قانون اساسی، بودجۀ دولت و برنامه هاى انکشافی، به سنا و پس از نظر و مشورۀ بروی آن، به پارلمان ارایه می شود.

پیش از این نیز سنا گفته بود که در اين طرح، توازن ميان ولايت ها در نظر گرفته نشده؛ اما وزير ماليه گفته است که طرح بودجه با درنظرداشت امکانات مالى و اولويت ها ترتيب شده است.

 

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟