طالبان و عمل به تعهدات

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103353
طالبان

دراین آغازین ایام سال نو میلادی، وزیرخارجه آمریکا تلویحا از عملکرد گروه طالبان ابراز رضایت وخوشبینی نموده و گفته است که ازسوی اخوان ناراضی طالبان، حملاتی متوجه نیروهای آمریکایی، (بقول پیروان ساده دل این گروه) کفار متجاوز !!! نگردیده است.

بلافاصله، سخنگوی طالبان، این کارنیک خودشان را محصول توافق با آمریکائیها اعلام نمودند!!!

حال جای این سوال از این کافرشناسان به اصطلاح طالب، باقی است که ای عالی جنابان طالب ! آیا شما همراه کافران متجاوز (آمریکائیها!!!) توافق نمودیدکه فقط ملت مومن ومسلمان کشور خودرا قتل عام کنید؟!!! ومثل آب خوردن سرهایشان را بریده بدنهایشان را در مسیر شاهراهها به نمایش بگذارید؟!!!

چگونه مردم مسلمان را به جرم همکاری باکافران آمریکائی قتل عام می کنید، درحالی که خود با آنان برسریک میزنشسته آب وغذا نوش جان نموده، موافقتنامه به امضا می رسانید؟!!!

ازاین گذشته اگر شماتوافق نموده اید که به مواضع یکدیگر تعرض ننمائید، ومطابق آن هم مخلصانه عمل می فرمایید، چرا بابرادران ایمانی وهموطن خود اقدام به چنین توافقی نمی فرمائید؟ و دست از انتحار وقتل عام امت مسلمه برنمی دارید؟ واز کشتن بی گناهان وپابرهنگان ملت وستم کشیده افغانستان، پرهیزنمی کنید؟!!!

آیاتوافق بابرادر ایمانی ومسلمان هموطن خودت، سخت تر و ناجایز تر از توافق باکفار آمریکایی خواهدبود؟!!!

ای حضرات طالب ! به کدام سو روانید؟ (این تذهبون؟) ازکدام آئین وکتاب الهام می گیرید؟ مطابق کدام سنت وسیره عمل می نمائید؟

اینک دور دوم مذاکرات درپیش است، آیاوقت آن نرسیده است که دلهای سخت وسنگین شماباآه سوزان مادران شهدا واشک سوزان کودکان یتیم، به نرمی وملایمت گرائیده باحالت ترحم به اوضاع این ملت مومن ومظلوم، نگاه کنید؟ وراهکار های امیدبخشی را به عنوان تحفه ی هرچند ناچیزبرای مردم ستم کشیده افغانستان، عرضه وپیشکش نموده پنجره امیدبخشی را برای صلح و آرامی، برادری وعدالت در کشور، افتتاح نمائید؟! امیدوارم دور دوم مذاکرات دوحه قطر، نتایج ملموس وروشنی را برای کشور عزیزمان به ارمغان آورد،

گل محمد مختاری