طالبان؛ تهی از شرافت انسانی

  • انتشار: ۲۱ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 130414
طالبان

گمان براین بود که طالبان گروه افراطی قبیله ای هستند که در پشت نقاب شریعت مخفی شده اند؛ برخی دیگر براین گمان بودند که طالبان گروه تروریستی هستند که توسط استخبارات پاکستان-عربستان-امریکا و انگلیس بنیادگذاشته شده اند؛ یعنی گروهی که رنگ و مایه سیاسی هم دارد.
اما رفتار و گفتار این گروه مجهول الهویه نشان داد که آنان مجموعه ای بی ریشه هستند که همانند گودزیلا، از ترکیب پس مانده های آدمی و تفاله ها شکل گرفته اند. به همین دلیل/علت به هیچ ارزش و معیار انسانی و دینی متعهد و معتقد نیستند. آنان حتا به ننگ و رسوم قبیله ای هم چون پشتونوالی هم باور ندارند. طالبان در واقع گودزیلاها و زامبیاهای هستند که ویران می کنند، نابود می سازند، خون می آشامند، گوشت و پوست انسان هارا می خورند.
افزون برجنایت های ضدانسانی که توسط این گروه تروریستی از آغاز موجودیت شان به نام مرتکب شده اند؛ بی حرمتی که این وحشی های شپش خور بر سر قبر برخی از چهره های شناخته شده کشور و دیگرمقابر و عبادتگاه ها انجام داده اند ماهیت ضدانسانی و تهی بودن آنان را از کرامت و شرافت انسانی باردیگر و بیشتر از پیش برملا ساخت.
نفرین برسیاست و طمع منافع قدرت ها و حکومت ها که زمینه ساز برصحنه آمدن و جولان دادن و تقویت این مسخ شدگان گردیده است.
اگر برای سرکوب این جانیان و ننگ جامعه بشری اقدامی جدی و فوری نشود، و به بهانه های واهی و مصلحت سنجی های بی بنیاد در برابر این شرپیشگان افسارگسیخته سکوت و انفعال ادامه یابد، هم چون ویروس کرونا، به طور قطع پیامدهای غیرقابل جبران آن دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد. غفلت های ناموجه و مماشات های زیانبار ی که تاکنون در برابر این نادان ها-که برنادانی خویش افتخار می کنند- صورت گرفته است، هزینه های بس سنگین برجامعه بشری تحمیل کرده است. این یک گمان باطل است که هر کشور و قدرتی خیال کند از طالبان به نفع خود هم چون یک ابزار استفاده ببرد.
سخن نهایی این که جامعه بشری از آغاز تاکنون مجموعه ای وحشی صفت هم چون طالبان به خود ندیده است. برای زدودن این لکه ننگ و خشکاندن ریشه این آفت شوم بایستی تلاش های همه جانبه، قاطع و بدور از مماشات، پرهیز از مصلحت سنجی های بی بنیاد و طمع ورزی های خام، با همسویی منطقه ای و جهانی صورت گیرد.

فایق در نشست شورای امنیت: حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدیدات امنیتی را افزایش داده است

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟