ضرورت حضور علماى مطرح شیعه و سنی در ترکیب هیات مذاکره کننده

  • انتشار: ۱۷ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94311

مولوى عبدالحکیم، رئیس تیم مذاکره کننده طالبان شد. کسى که در تشکیلات طالبان، حرف نهایى را در مورد مطابقت یا مخالفت امور با شریعت مى زند. در یک سال گذشته نیز همه توافقات میز مذاکره در قطر براى او فرستاده مى شد و اگر او تشخیص مى داد که موضوعى خلاف شریعت است، از میز مذاکره حذف مى گردید.

طالبان با انتخاب مولوى حکیم به ریاست تیم مذاکره گر خود نشان دادند که همزمان براى مذاکره و مناظره روى شریعت و ارزش هاى جدید در ٢٠ سال اخیر مى آیند.

کار خوبى است. جامعه اى که مناظره نداشته باشد، جامعه ایستا است.

این مناظره در درون متن دین، زبان مدرسه و نظام معنایى فقه اسلامى صورت مى گیرد. ترکیب حزبى، دولتى و حقوق بشرى تیم مذاکره گر حکومت، با روح حاکم بر این مناظره چندان سازگار نیست. از ابتدا اصرار همین بود که تیم مذاکره بایستى بتواند از منظر فکر و فقه اسلامى طالبان را متقاعد سازد و از همین جهت بود که پیشنهاد شد علماى مطرح و برازنده سنی و شیعه در ترکیب هیات مذاکره کننده و در شوراى عالى مصالحه حضور داشته باشند که متاسفانه چنین نشد.

شجاع محسنی