صلح با طالب به مراتب زیان بار تر از جنگ با اوست

  • انتشار: ۱۳ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96844
طالبان

حقیقت این است که طالب نیروی غیر وابسته و دارای اراده مستقل نیست. ازین رو صلح با طالب به مراتب زیان بار تر از جنگ با اوست.

ما باید اراده جنگ با طالب را در دست بگیریم و با بسیج میلیونی و مسلح شدن مردم نطفه این لشکر شیطانی را خشک کنیم.

اگر دولت افغانستان ظرفیت مدیریت مردم و اراده قاطع بخاطر نابودی طالب را دارد، فراخوان مسلح شدن مردم را با میکانیزم مشخص بدهد تا با ایجاد یک لشکر صد هزار نفری داوطلب مردمی، هر جا و کنار کشور که طالب سر بلند کرد، نابود شود.

هیچ راهی نداریم جز اینکه مردم را در برابر مزدوران بیگانه بسیج کنیم. ورنه سر نوشت این حکومت با سرنوشت حکومت نجیب همسان خواهد شد.

نه تظاهرات راه حل است، نه تقبیح و نه هم شمع افروزی های مزخرف مدنی چی ها.
دشمن که قتل عام می‌کند باید قتل عام شود.

سید میثم احسانی رئیس