صدری‌ها؟

  • انتشار: ۸ سنبله ۱۴۰۱
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 132607

تکه‌های از خاطرات شهید مصطفی چمران در لبنان در یکی از رونامه‌ها چاپ می‌شد یادم است که دوران ذلت بار شیعیان جنوب را بخوبی نوشته بود تا جایی که براساس این نوشته ها یک دانشجوی شیعه در دانشگاه بیروت خجالت می کشید که بگوید شیعه است اما وقتی شخصیت‌های چون امام موسی صدر و علمای جبل عامل دست بکار شدند و در عرصه های مختلف از کار علمی- فرهنگی گرفته تا تعاون اجتماعی و … کار کردند، وضعیت بگونه‌ی متحول شد که بر عکس دوران قبل یک دانشجوی شیعه با افتخار میگفت شیعه هستم!
ادامه همان خط امروزه لبنان را به اصلی‌ترین سنگری متحد برای مقاومت در برابر اسرائیل تبدیل کرده است؛ حزب الله در جنگ ۲۳ روزه، لبنان را از اشغال اسرائیل آزاد کرد و آبروی رفته اعراب در جنگ شش روزه را خرید!
اما مقتدا صدر که از دودمان همان صدر است امروزه عراق را به بحران برده و برای یافتن راه حل‌های مردم سالارانه اقدامات خشونت بار را در پیش گرفته است؛ عراقی که نزدیک به یک قرن جور صدامیست را کشید، عنقریب به همان دوران باز میگردد و اگر تدابیری معقول سنجیده نشود، بعید نیست که جنگ داخلی دمار از روزگار مردم مظلوم این سرزمین درآورد.

علی بنیادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟