صبغت الله مجددی میلیون ها افغانی معاش با وجود غیابت در سنا دریافت کرده است

  • انتشار: ۲۳ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 22310

حضرت صبغت الله مجددی یک رهبر جهادی و عضو سنای افغانستان در طی ۷ سال گذشته بیش از ۲۲ میلیون افغانی معاش دریافت کرده است، در حالیکه وی هیچ گاه در سنا حضور نداشته است.

با اساس گزارش پژواک مبلغ ٢٣میلیون افغانى معاش حضرت صبغت الله مجددى عضو سنا و چهار محافظ، یک راننده و یک دستیار او؛ در حالى در هفت سال پرداخت شده است که مجددى در این مدت، در این مجلس حضور نداشته است.

داکتر فیصل سمیع نایب منشی سنا، گفته است که حضرت صبغت الله مجددى، از حدود هفت سال به این طرف و بعد از آن که در عوض او فضل هادی مسلمیار رییس این مجلس شده است، بنا بر «مشکلات» در نشست های عمومی و کمیسیون های جرگه شرکت نکرده است.

او در مورد مشکلات توضیحات نداد.

به اساس معلومات وى، هر عضو شورای ملی، ماهانه مبلغ دو صد هزار افغانی معاش ماهوار دارد و ماهانه ٧٢ هزار افغانى براى چهار محافظ، یک راننده و یک دستیار هر عضو شوراى ملى پرداخت مى شود.

وی افزود که در مجموع در هفت سال، از مدرک معاش صبغت الله مجددى، چهار محافظ، یک راننده و یک دستیار او، بیش از ٢٢ عشاریه هشت میلیون افغانى پرداخت شده است.

سمیع گفت که هفته گذشته، هیئت اداری و کمیته روساى سنا، فیصله کرده است که بعد از این هر عضو جرگه که از یک ماه بیشتر بدون کدام عذر شرعی و سفر رسمی غیابت داشته باشد، معاش و امتیازاتش قطع مى شود.

حضرت صبغت الله مجددی رییس جمهور اسبق و رییس پیشین سنا، در حال حاضر برعلاوه عضویت در این مجلس، مسوولیت کمیسیون حل منازعات را نیز بر عهده دارد.

به اساس معلومات، برخی منابع که نمی خواهند نام شان در گزارش ذکر شود، می گویند که مجددی برعلاوه معاش و امتیازات مشرانوجرگه، از امتیازات کمیسیون حل منازعات و امتیازاتى که برای رؤساى جمهور پیشین داده می شود نیز استفاده می کند.

منابع یادشده، امتیازات مجددى از این دو مدرک را مشخص نکرد.

زلمی زابلی نماینده مردم زابل در سنا، با ابراز نگرانى از غیابت دایمى صبغت الله مجددى گفت که پرداخت معاش و امتیازات به مجددى، خلاف قانون و جفا در حق مردم است که باید قطع گردد.

سید اختیارسباوون سخنگو و مسوول مطبوعات جبهه نجات ملی به رهبری حضرت صبغت الله مجددی، گفته است «مجددی صاحب برعلاوه اى که در هفت سال گذشته، معاش خود را به سره میاشت کمک کرده، حتی در زمانی که ریاست مشرانوجرگه را برعهده داشت نیز معاش خود را به سره میاشت کمک می کرد.»

اما محمد میران صداقت سخنگوى جمعیت هلال احمر افغانى (سره میاشت) گفت که حضرت صبغت الله مجددى، زمانى که ریاست مشرانوجرگه را بر عهده داشت، معاش سه ماهۀ خود را به این جمعیت داده است.

وى افزود که مجددى در هفت سال گذشته، پول نقد را به جمعیت هلال احمر افغانى نداده؛ اما در بخش معنوى شامل جلب اعلانات، با این نهاد خیریه همکارى کرده است.

سخنگوى و مسوول مطبوعات جبهۀ نجات ملى گفت که صبغت الله مجددى، چندین بار استعفایش را از عضویت مشرانوجرگه پیش نموده؛ اما پذیرفته نشده است.

همچنان سباوون گفت مجددى امتیازى را که به رؤساى جمهور پیشین داده مى شود، نگرفته؛ اما امتیاز کمیسیون حل منازعات را به دست می آورد؛ چون رسما مسوولیت این کمیسیون را عهده دار است و این کمیسیون، در حال حاضر در ۳۴ ولایت فعالیت دارد.

وی در مورد گرفتن امتیاز محافظ، راننده و دستیار از مشرانوجرگه گفت: «حضرت صاحب، رهبر جهادی و رییس جمهور اسبق است، نیاز به تامین امنیت دارد و حکومت مکلف است تا امنیت رهبران را تامین نماید.»