شهید بین الملل

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103080
سلیمانی

شهادت فرهنگ مشترک آزادگان تاریخ است.اگر چه برای شهادت هر فرهنگ واژه مخصوص و تعریف ویژه از شهادت دارند اما شهادت به معنای عام آن همچون وجود از امور عامه حیات طیبه و زیست معقول و بودن برین هست.

در نیم قرن اخیر، صرف نظر از مبارزان چون چه گوارا ها، شهید محمد منتظری اولین شهیدی است که ملقب به شهید بین الملل شد چون قبل از شهادت در کشور های افغانستان،پاکستان،کشور های عربی و آمریکای لاتین فعالیت انقلابی داشت و بسیاری از مبارزان ضد استعمار در قاره آسیا و اروپا و امریکا آز شاگردان و تربیت یافتگان آن شهید هفتاد و تن و از یاران سیدالشهدای نهضت امام خمینی شهید آیت الله دکتر بهشتی بود و به همین علت ملقب به شهید بین الملل اسلامی شد.

بعد از شهید محمد منتظری شهیدان بسیاری چون،شهید عارف حسین الحسینی،شهید فتحی شقاقی،شهید شیخ یاسین،شهید مزاری هم ملقب به القاب چون شهید آزادی،شهید عدالت،شهید وحدت امت اسلامی شدند.

اما شهید سردار سلیمانی آخرین شهید بین الملل است که به دست ارباب کفر جهان امریکاپرپر شد و بر بال شهادت نشسته تا عرش خدا پرکشید که آزادگان جهان سرخ روی بمانند.
شهید بین الملل سردار سلیمانی،در فتنه بزرگ القاعده و داعش،با بصیرت علوی گونه وارد جبهه جهانی مبارزه علیه القاعده و داعش شد و با تعهد انسانی و رسالت اسلامی تا هنگام شهادت رشادت بینظیر و رهبری بی مانند داشت.

امریکا که رأس الکفر و ستون فقرات فتنه مدرن عصر ما است نتوانست تدبیر و رهبری شهید سلیمانی را علیه فرزندان نامشروع خود تحمل کند لذا با غده سرطانی قلب جهان اسلام اسرائیل هم دست شده برخلاف تمام تعهدات بین المللی و منشور سازمان ملل،شهید بین الملل سلیمانی را در خاک عراق و در حین رفتن به ملاقات رسمی نخست وزیر کشور مستقل و عضو سازمان ملل ،به شهادت رسانید.

امریکا براین خیال خام بود که با ازبین بردن وجود فیزیکی سردار سلیمانی،ستون خیمه جبهه جهانی مبارزه علیه داعش و القاعده،فرو می ریزد و خاورمیانه حیاط خلوت اسرائیل خواهد شد.لذا بعد از شهادت سردار سلیمانی شروع به سازش دادن گاو های شیری خود با اسرائیل کرد و علی الظاهر در چند شیخ نشین موفق هم شد.

ولی برخلاف پندار شیطانی امریکا در شهادت شهید بین الملل سردار سلیمانی ، اولین نتیجه بعد از شهادت او،شلیک موشک های جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های امریکا در عراق بود که کشته شدن ده ها سرباز آمریکایی و فروریختن هیمنه جهانی امریکا را در پی داشت.
دومین نتیجه خلاف نقشه شیطانی امریکا،استحکام ستون خیمه جبهه جهانی مبارزه علیه داعش و القاعده بود.

سومین نتیجه خلاف انتظار امریکا نفرت جهانی از قلدوری و قانون گریزی امریکا بود.
تاریخ عدالت خواهی انسان شاهد صادق هست که هرگاه شهیدی عدالت و آزادی خونش برزمین بریزد سیل بنیان کن به راه افتاده بنیان ظلم و استبداد را برکنده،فرهنگ آزادگی و همبستگی جهانی خلق نموده تاریخ را از نو رقم می زند.

تاریخ بعد از شهادت شهید بین الملل سردار سلیمانی هم از نو رقم می خورد و جبهه جهانی مبارزه علیه اشغالگری و القاعده سازی و داعش پروری،مسیرجدید را در پیش گرفته بر قله ظفر و ستیغ پیروزی علم افراشته جشن جهانی پایان ظلم و استبداد را برگزار می کند انشاءالله

اسدالله جعفری