شرم آورترین و غیر مسلکی ترین موضع!

  • انتشار: ۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 102306

جناب سعادتی در قبال سخنان دکتر ظریف با طلوع به گونه‌ای موضع گرفت و نوشت که به جای کوبیدن ظریف، روی خود را با دستان خویش سیاه و مردمش را با ادبیاتش تحقیر نمود.

سعادتی در بخش‌های از نوشتار دارد که فاطمیون نه به خاطر عقیده بلکه به خاطر فرار از کارهای سخت و لقمه نانی رفتن و جان دادند.

اگر به این نوشتار شرم آور ایشان خوب دقت نماییم، درخواهیم یافت که چه پیامدهایی برای وی و مردمش دارد و چه پرسش‌هایی را متوجه ایشان و هم قطارانش می‌کند؟!

۱- سعادتی مردم ما را مردمی معرفی می‌کند که اهل سختی کشیدن در راستای حفظ حیثیتشان نیستند و به جای تن دادن به کارهای سخت به سوریه رفتند.

۲- سعادتی مردم ما را مردمی معرفی می‌کند که به خاطر لقمه نانی هرکاری می‌کنند و حتی جان می‌دهند.

۳- سعادتی مبارزات فرزندان این مردم در برابر داعش را به صرف سپری انسانی شدن برای ایران تقلیل می‌دهد.

۴- سعادتی با نوشتارش، داعش را تنها دشمن ایران و فاطمیون را صرفا مدافع آن کشور می‌خواند و با این نوشتارش، دشمنی داعش با بشریت و مدافع انسانیت بودن فاطمیون را مثل آب خوردن انکار می‌کند.

حال چند پرسش:

۱- جناب سعادتی از کجا به دست آوردید که این مردم اهل کارهای شاق و سخت نیستند و فقط اهل جنگ اند؟ مگر این همه کارهای سخت در ایران توسط مهاجرین به نتیجه نرسیدند؟ مگر مسئولین ایران بارها به سختی کوشی و صداقت این مردم معترف نبودند؟ شما چطور و به چه دلیلی انکار می‌کنید؟

۲- جناب سعادتی شما طبق کدام دلیل این مردم را به این حد پست می‌دانید که به خاطر نان همه چیز و حتی جانشان را می‌دهند؟ اگر قضیه صرفا قضیه‌ی شکم و زیر شکم بود، چرا در جبهه مخالف نپیوستند تا هم حقوق دالری دریافت می‌نمودند و هم از جهاد نکاح بهره‌مند می‌شدند؟ نکند برای خودتان امور یاد شده مهم است که در مورد فرزندان این مردم نیز با همان دید قضاوت می‌کنید؟

۳- جناب سعادتی اگر واقعا این مردم صرفا به خاطر نان جان می‌دهند و از بی‌نانی به این جا رسیده ‌اند، شما مسئول کدام مردم هستید؟ شما با رای کدام مردم به این جایگاه رسیدید؟ چرا برای این مردم کاری نمی‌کنید؟ این بی‌کفایتی شماست یا دیگران؟ شما و بقیه‌ی رهبران تجارت پیشه و کاخ نشین در کاخ‌های خودتان چه غلطی می‌کنید؟ آیا نوشتار شما کودنی و بی‌کفایتی شما را نمی‌رساند؟ شما علیه چه کسی و کدام کشور قلم زدید؟ یکباردیگر نوشتار خود را بخوان.

۴- جناب سعادتی شما طبق کدام منطق و یافته‌های دقیق، داعش را تنها دشمن ایران می‌دانید؟ آیا مردم کوبانی ایرانی یا شیعه بودند؟ آیا مردم موصل ایرانی یا شیعه بودند؟ آیا مردم کردستان عراق ایرانی یا شیعه بودند؟ آیا ایزدی‌ها ایرانی یا شیعه بودند؟ پس چطور و چرا دفاع فاطمیون از انسانیت را به صرف دفاع از ایران تقلیل دادید؟

۵- جناب سعادتی آیا شما با این نوشتارت همان مسیر غلط گذشته یعنی نوکرسازی خودتان و مردمتان را ادامه نمی‌دهید؟ که چوبش را همچنان می‌خوریم.

۶- جناب سعادتی شما رفتن فاطمیون را که با دشمن بشریت یعنی داعش جنگیدند و هیچ مذهب و قومی را تکفیر نکردند دیدی، اما چرا کسانی را که رفتن در کنار داعش جنگیدند و نه تنها شیعیان که تمام مذاهب غیر خودشان را تکفیر نمودند و آرامگاهای صحابه مخلص پیامبر(ص) را تخریب نمودند، ندیدی؟

خلاصه نمی‌دانیم که سران‌ما چرا به موضع‌گیری‌های شرم آور پایان نمی‌دهند یا حد اقل سکوت نمی‌کنند؟!

محمد امین احسانی