شرم‌ساری

  • انتشار: ۳ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 32455

موضوع و محتوای این یادداشت، مربوط دو روز پیش است اما از آنجا که دولت افغانستان هنوز بر اشتباه خود اصرار می‌ورزد و از مردم معذرت‌خواهی نمی‌کند، یادداشت حاضر تحریر یافت.

در پی سفر وزیر خارجه آمریکا به پایگاه نظامی بگرام و رفتن اشرف غنی به استقبال او، دولت افغانستان را در شوک شدیدی فروبرد. این اقدام چنان مایه شرم‌ساری و خجالت دولت شد که ارگ ریاست جمهوری را به پنهان‌کاری و جعل تصویر دیدار اشرف غنی با وزیر خارجه آمریکا وادار کرد.

دولت افغانستان در صفحه تویتر خود اعلام کرد که این دیدار در کابل انجام شده اما دروغ گفت زیرا دیدار در بگرام در پایگاه نظامیان آمریکایی صورت گرفته است. سپس دولت، خلاف معمول که محل دیدارها را ذکر می‌کند، خبر دیدار اشرف غنی و وزیر خارجه آمریکا را بدون ذکر مکان دیدار، منتشر کرد که تاکنون این دو خبر بدون ذکر مکان دیدار، در سایت و صفحه ریاست جمهوری موجود است.

در تصویر واقعی این دیدار، ساعت نظامیان آمریکایی که نشانه موجودیت پایگاه نظامی است، پشت سر رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا دیده می‌شود اما تصویری که توسط صفحه و سایت ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، با دست‌کاری و فتوشاپ، ساعت برداشته شده است. تصویر فتوشاپ شده توسط ارم ارگ ریاست جمهوری، تا صبح امروز چهارشنبه که این یادداشت تحریر می‌یابد، روی صفحه و سایت رسمی دولت افغانستان خودنمایی می‌کند.

این نمونه‌ای از پنهان‌کاری تیم اشرف غنی است، ما چه می‌دانیم که چه چیزهای دیگری نیز از ملت و مردم پنهان نگهداشته شده است. شاید روزی همه چیز آشکار شود.

مرادی