شرایط حساس

  • انتشار: ۲۰ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103922

در شرایط حساس قرار داریم. جلسه هماهنگی بزرگان کار بسیار خوبی است اما کافی نیست. وحدت و همدلی باید به گفتمان عمومی تبدیل شود.

فضای مجازی، مراکز علمی و آکادمیک، مساجد و محافل عمومی باید همه نسبت به موضوع حساس بوده و در صورت لزوم گردهمایی های بزرگ برای خواسته های مردم راه انداخته شود.

اعضای تیم مذاکره کننده قطر هم، رهبران و مردم را در جریان مسایل حساس گفتگو قرار دهد. نگذاریم در این نقطه عطف تاریخی، با سرنوشت و دست آوردهای ما بازی شود.
هشیار باشیم.

علیرضا شریفی