شرارت از نوع آمریکایی

  • انتشار: ۱۹ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 24164

در گذشته‌ای نه چندان دور، پیر روشن ضمیری گفته بود که آمریکا «شیطان بزرگ» است. برخی آن را پذیرفتند، برخی رد کردند و بعضی نیز از کنار این سخن به راحتی گذشتند.

او به درستی تشخیص داده بود که به هم اندازی و شرارت، از صفات بارز شیطان است. شاید اگر قضیه قطر پیش نمی‌آمد، هنوز بسیاری‌ها متوجه «شیطان‌صفتی» و «شرارت» آمریکا نمی‌شدند. با توجه به تاریخ 100 ساله آمریکا، این کشور به هیچ منطقه‌ای وارد نشد مگر آن که منطقه به آشوب کشیده شد.

پس از ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی- عربی و به خصوص تحریم همه‌جانبه قطر توسط عربستان و متحدان آن، گمانه‌زنی‌هایی شروع شد که آمریکا و رئیس جمهور آن را عامل این اختلافات می‌دانست.

با توجه به قدرت نرم آمریکا در جهان، برخی این گمانه را از همان توهمات ضد استکباری دانستند که تبلیغاتی بیش نیست. اما ترامپ خود روزهای گذشته این گمانه را به یقین تبدیل کرد و رمز این معمّا را گشود. بی.بی.سی به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که «ترامپ قطع روابط کشورهای عربی با قطر را نتیجه سفر خود دانست.»

ترامپ در توییتر خود نوشت که «این خیلی خوب است که می‌بینیم سفر به عربستان سعودی و ملاقات با پادشاهش و ۵۰ کشور دیگر به این زودی در حال ثمر دادن است.»

البته این اول راه است، کشورهای اسلامی در آینده نه چندان دور، نتایج بیشتر سفر ترامپ را به عربستان خواهند دید که به جز شعله‌ور کردن آتش و ایجاد اختلافات بیشتر، ثمری در پی نخواهد داشت.

محمد مرادی