سپر بلا

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104223
اشرف غنی

اشرف‌غنی احمدزی در نتیجه عمل‌کردهای غلط خودش تجرید و منزوی شده. هرچه«افغانیت و اسلامیت» کرد، حتی از طرف همان افغانیت‌خواهان دو آتشه و مدعیان اسلامیت، مورد لطف و مرحمت قرار نگرفت.

برای رضایت امریکا و اذنابش و حلقه های فاشیست داخلی، هرچه اقوام دیگر را تحقیر کرد، بازهم آنچه را که انتظار داشت، برآورده نشد. حالا در دقیقه«۹۰» از سر درماندگی و ناگزیری دست به دامن مردمی شده که بیشتر در معرض تهدید طالبان استند. او می‌خواهد از این فرصت برای تداوم حاکمیت‌اش از همانهایی که تا دیروز سایه آنها را با تیر می‌زد«سپر بلا» بسازد.

سلمانعلی ارزگانی