سه طرح کمیسیون مستقل انتخابات برای تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه

  • انتشار: ۱۲ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 17521

کمیسیون مستقل انتخابات، سه گزینه را برای چگونگی تعیین حوزه‌های انتخاباتی در نظر گرفته و قرار است پس از بحث‌ و مشورت‌ با احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، یکی از این گزینه‌ها را به عنوان طرح نهایی به کابینه ارایه دهد.

این گزینه‌ها که شامل تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی، تقسیم کردن حوزه‌های انتخاباتی به حوزه‌های کوچک‌تر و استفاده از سرحدات ولایات به عنوان حوزه‌های انتخاباتی می‌شوند،‌ به گفته‌ی مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات، هر کدام دارای مزایا و نواقص مشخص‌اند.

معاذالله دولتی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، روز دوشنبه، در یک نشست مشورتی با مسوولان شماری از نهادهای جامعه مدنی گفت که این گزینه‌ها از نگاه حقوقی با در نظرداشت شرایط فعلی کشور مورد بررسی قرار گرفته و پس از مشورت‌ با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، یکی از این گزینه‌ها به عنوان طرح نهایی به کابینه ارایه خواهد شد.

در قانون انتخابات جدید که براساس یک فرمان تقنینی ریاست‌جمهوری نافذ شده است، مسوولیت تعیین حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی به دوش کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته شده است.

تعیین حوزه‌های جدید انتخاباتی تنها به منظور برگزاری انتخابات پارلمانی در نظر گرفته شده است. براساس قانون انتخابات،‌ حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سراسر افغانستان و در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها خود ولسوالی‌ها خواهند بود.

معاذالله دولتی می‌گوید که براساس طرح تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی، تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان از ۲۴۹ به ۲۵۰ کرسی افزایش یافته و هم‌چنین سی‌و‌یک ولایت از یک تا به بیست‌و‌چهار حوزه انتخاباتی تقسیم خواهند شد. سه ولایت دیگر که برای هرکدام یک کرسی در مجلس نمایندگان در نظر گرفته شده است، هرکدام یک حوزه انتخاباتی خواهند بود. در این طرح ده کرسی برای کوچی‌ها، یک کرسی برای شهروندان هندوباور، شصت‌و‌پنج کرسی برای زنان و ۱۷۴ کرسی دیگر برای کسانی که در حوزه‌های تک‌کرسی شرکت می‌کنند، درنظر گرفته شده است.

آقای دولتی می‌گوید در صورت نهایی شدن طرح تک‌کرسی‌سازی حوزه‌های انتخاباتی، در انتخابات پارلمانی از دو سیستم انتخاباتی، رای اکثریت نسبی و رای واحد غیرقابل انتقال استفاده خواهد شد. به گفته او، برای یک کرسی شهروندان هندوباور، ۱۷۴ کرسی حوزه‌های تک‌کرسی و ولایاتی که یک کرسی برای زنان اختصاص یافته است، از سیستم انتخاباتی رای اکثریت نسبی و برای ده کرسی کوچی‌ها از رای واحد غیرقابل انتقال استفاده خواهد شد.

طرح دوم کمیسیون مستقل انتخابات که شامل تقسیم حوزه‌های انتخاباتی به حوزه‌های کوچک‌تر است، براساس آن ولایاتی که از یک تا پنج کرسی در پارلمان دارند به یک، ولایاتی که از شش تا ده کرسی دارند به دو، ولایاتی که از یازده تا پانزده کرسی دارند به سه، ولایاتی که از شانزده تا بیست کرسی دارند به چهار و هم‌چنین ولایاتی که از بیست و یک تا بیست و پنج کرسی دارند به پنج حوزه انتخاباتی تقسیم خواهند شد. در این طرح ولایاتی که به دو یا بیشتر از دو حوزه انتخاباتی تقسیم شوند، در آن از سیستم رای‌گیری رای واحد غیرقابل انتقال کار گرفته خواهد شد.

استفاده از سرحدات ولایات به عنوان حوزه‌های انتخاباتی، گزینه سوم کمیسیون مستقل انتخابات است. معاذالله دولتی می‌‌گوید که در این طرح سرحدات اداری ولایات مانند انتخابات‌های گذشته به حیث حوزه‌های انتخاباتی استفاده خواهد شد. به گفته او، در صورت اجرای این طرح، کل افغانستان به سی‌و‌شش حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شود. سی‌و‌چهار ولایت هر کدام یک حوزه، کوچی‌ها و شهروندان هندو باور دو حوزه دیگر خواهند بود.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در صورت تایید گزینه سوم، هزینه‌ها کاهش یافته و وقت کمتری به مصرف خواهد رسید. این کمیسیون می‌افزاید که با اجرای این طرح، حضور زنان در پارلمان نیز به کرسی‌های اختصاص داده شده محدود نمی‌ماند و هم‌چنین نمایندگی اقلیت‌ها و احزاب کوچک نیز در پارلمان تامین می‌شود. به گفته این کمیسیون، در این طرح پارلمان یک‌دست شکل نگرفته و ارتباط میان نمایندگان و موکلان نیز مانند گذشته خواهد ماند.

سرنوشت کارت‌های رای‌دهی

هم‌چنین کمیسیون مستقل انتخابات برای تعیین سرنوشت کارت‌های رای‌دهی نیز دو گزینه را در نظر گرفته است. ابطال کارت‌های رای‌دهی توزیع شده در چند دور انتخابات گذشته و اعتباردهی این کارت‌ها و توزیع کارت‌های جدید از جمله گزینه‌های کمیسیون‌ مستقل انتخابات است.

در همین‌ حال، نجیب‌الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در چند دور انتخابات گذشته بیشتر از بیست‌و‌یک میلیون کارت رای‌دهی توزیع شده است. او تاکید کرد که برای جلوگیری از استفاده این کارت‌ها، نیاز است تا فهرست جدیدی از رای‌دهندگان تهیه شود.