سفیر افغانستان در امریکا در بازدید از یک کارخانه وسایل نظامی، خواستار ایجاد یک مرکز ترمیم این نوع وسایل در افغانستان شد

  • انتشار: ۷ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17370

حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن، در بازدید از کارخانه تولید وسایل نظامی از رئیس این کارخانه خواسته است که یک مرکز ترمیم وسایل نظامى و زرهى در افغانستان ایجاد نماید.

سفیر افغانستان، این اظهارات را دیروز در جریان بازدید از یک شرکت و کارخانه وسایل نظامى و زرهى ابراز داشت.

در خبرنامه اى از سوى سفارت افغانستان در واشنگتن، به نشر رسیده آمده است که در جریان بازدید از کارخانه وسایل نظامى AM General LLCدر این ایالت، جنرال جان کمپبل فرمانده پیشین نیروهاى امریکایى و ناتو در افغانستان، سفیر افغانستان را همراهى مى کرد.

محب گفته است که در این کارخانه، وسایل نظامى و زرهی  Humve تولید و بعداً به نیروهاى امنیتی افغان فرستاده مى شود.

سفیر افغانستان افزوده است که در دیدار با رییس شرکت و کارخانه مذکور، از او خواسته است که یک مرکز ترمیم و سایل نظامى یادشده را در افغانستان ایجاد نمایند که کارهاى آن، از سوى افغان ها پیش برده شود.

به گفتۀ محب، مقامات امریکایى نیز در این مورد تعهد همکارى نموده اند.

دولت وزیرى سخنگوى وزارت دفاع ملى پیش از این گفته بود که نیروهاى ملى افغانستان، در حال تشکیل است و هر نوع همکارى در این مورد، باعث تقویه و برجسته شدن بیشتر آنها خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع می گوید که اگر در داخل افغانستان، علاوه بر وسایط نظامى و موترهاى زرهى، مراکز ترمیم طیاره ها نیز ساخته شود، مشکلات زیاد آنها را حل خواهد کرد.

وزیرى گفت که هم اکنون در این بخش، بعضى ورکشاپ ها را دارند؛ اما اگر پرسونل وزارت دفاع ملى در این بخش هرچه بیشتر تربیه و مجهز گردد، باعث پیشرفت نیروها خواهد شد.