سخن راست و صریح

  • انتشار: ۱۴ میزان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 133523

هزاره‌ها و دیگر اقوام افغانستان در طول تاریخ مصلحت را در این دیده‌اند که فقط شف‌شف کنند و نگویند شفتالو تا باعث رنجش خاطر حاکمان و قوم حاکم نشده باشند.

اطلاعات روز از امیر المؤمنین پرسیده که کجاست و چرا در فاجعه‌ای که بر رعیت رفته اظهار نظر نمی‌کند؟ نه محکوم می‌کند و نه دلجویی.
استاد محقق نیز قرائن و مقدماتی را مطرح کرده که طالبان اولا، حمله بر کاج را محکوم نکرده ثانیا، شهدا را “قربانی” خوانده نه “شهید” ثالثا، بازماندگان شهدا را لت‌و‌کوب و از امداد و خون‌رسانی به زخمی‌ها جلوگیری کرده است اما نتیجه قیاسش را ذکر نمی‌کند.
دکتر امین احمدی از گفتن این که شهدا از قوم هزاره است اجتناب می‌کند و به جای کلمه “هزاره” از ترکیب “قوم خاص” استفاده می‌کند.
گفته‌اند سخن راست و صریح را از بچه‌ها بشنوید. گفته بودیم و می‌گوییم.
مگر تحصیل دختران به فرمان امیر المؤمنین ممنوع نیست؟
مگر دایر بودن کلاس و تحصیل برای دختران در “کاج” مخالفت با فرمان امیر نیست؟
پس جواب همان است که گفته بودیم.
“فرستادن انتحاری گزینه دوم امیر برای منع دختران از تحصیل است و البته نسل‌کشی در راستای افغانیزه کردن کشور است.

رسول حمیدی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟