سخنی در مورد والی جدید دایکندی

  • انتشار: ۱۲ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 109556


مرحوم حاجی ناظر حسین شهرستانی چهار فرزند پسر داشت که در چهار حزب و جبهۀ متضاد و متخاصم، عضویت و فعالیت داشتند: محمد کاظم افکاری از سرانِ پاسداران جهاد، عارف یاوری از فعالان سازمان نصر، مرحوم حسنیار از اعضای فعال حزب اسلامی حکمتیار و تورن از افسران پختۀ خلقی که یک پای خود را در جبهۀ نظام خلق از دست داده بود.

آل‌ناظر با محوریتِ زنده‎‌یاد افکاری حدود بیست سال (دهه‌های شصت و هفتاد) فرمانروای مطلق شهرستان بودند و قلمرو آنان (میرامور و شهرستان کنونی) به امپراتوری پاسداران جهاد شهرت داشت. شادروان افکاری هر چند با امپراتوری خانوادگی آل‌ناظر، نظم و امنیت آهنین را بر شهرستان حاکم ساخت و قلمرو خود را از جنگِ احزاب به دور داشت و خدماتِ شایانی در عرصه‌های آبادانی و سازندگی و تعلیم و رونقِ کسب و کار و … انجام داد؛ اما تفنگدارانِ دستگاه آل‌ناظر در ستم و تعدّی و تعذیب و تاراج و تجاوز و سرکوب مخالفان نیز شهرۀ آفاق بودند. تا اکنون هم نام سلسلۀ آل‌ناظر، تن و قلبِ دایکندی‌والان را می‌لرزاند.

پس از فروپاشی طالبان و استیلای غرب بر افغانستان، سلسلۀ آل‌ناظر دچار زوال و انقراض گردید و جز شیرین محسنی (همسر عارف یاوری) که از سهمیۀ وکالت زنان و با حمایت حزب محقق به پارلمان راه یافت؛ هیچ‌یک از بقایای آن خاندان به مقام و منصبی در نظام جدید دست نیافتند.

اینک با انتصاب رشیده شهیدی به عنوان والی دایکندی، نخستین فرد از خاندان آل‌ناظر پس از دو دهه غیبت، به قدرت و حکومت بازگشته است. اکنون پاسدارانِ دایکندی خوشحالند که خواهر شهید افکاریِ پاسدار به ولایت رسیده است. نصری‌های دایکندی نیز مسرورند که خواهر عارفِ نصری به حکومت محلی رسیده است. نمی‌دانم که اعضای حزب اسلامی و حزب خلق نیز خوشحالند که خواهرِ حسنیار و تورن به ولایت رسیده است یا نه!! بعضی‌ها نیز از این جهت ابراز شادمانی می‌کنند که والی جدید هم ملّا است و هم ملّازاده و حجاب و پوشش او بسیار عالی و چشم‌نواز است

اما تا آنجا که بنده از بیوگرافی و سوابق بانو شهیدی اطلاع دارم، او تحصیلاتِ قابل توجهی که به دردِ ولایت و مدیریت و سیاست و اقتصاد و توسعه و امنیت بخورد، نداشته و ندارد. در خصوص تجربه و مهارت و مدیریت و پیشینه نیز او فقط یک دوره وکالت شورای ولسوالی را در کارنامۀ خود دارد و هیچگونه تجربه و سابقه‌ای کار و فعالیت اداری و مدیریتی را در کارنامۀ خود ندارد.

شهیدی صرفاً بر اساس زد و بندِ حزبی و معاملۀ پنهان دالری (و شاید هم به دلیل زن بودن) به این منصب رسیده است و چیزی از الف ـ بای مدیریت و سیاست و اقتصاد و توسعه نمی‌داند و هیچ تجربه‌ و اندوخته‌ و توانایی‌ای در این عرصه‌ها ندارد. خداوند نیامرزد محقق پهلوان را ! او همانگونه که سیاست را مردار و خود را مسخره کرد؛ ولایت محروم دایکندی را نیز مسخره و مردار کرده است!
من انتصاب بانو شهیدی را به خودش و خاندان بزرگ آل‌ناظر و استاد محقق و حزبش تبریک می‌گویم که برخی از آنها با فروش پست‌های دولتی به وعدۀ دالر رسیده‌اند و برخی دیگر به پست و منصب! اما به مردم دایکندی و به هر دو جناح عمدۀ نصر و پاسدارِ دایکندی، تسلیت می‌گویم!

مسیح ارزگانی