ستیزگران بی سیاست!

  • انتشار: ۲۰ سرطان ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 116445

طالبان از حکومت داری ( آنهم در قرن ۲۱) چیزی نمیداند پایه های استحکام طالبان بر سینه جنگ و ستیز بنا نهاده شده است این گروه در میدان صلح، مصالحه، مذاکره، ارائه ارزشها، حکومت داری، سیاست و کیاست، توسعه و بالنده گی، هنر و استعداد، عقل گرایی و واقع گرایی، اندیشه و علم و… هیچ چیزی در چانته ندارند!
تربیت فرهنگی این گروه برخواسته از ریگستان های تفتیده و کویر خشن و برهوت افغانستان و ارزشهای ایدئولوژیک آن از انجماد اوراق حسود و بخیل بن تیمیه و ابن عبدالوهاب است!

وسعت اندیشه آنها محدود به فرهنگ شنی و اشترچرانی قبیلوی و محدودهء دینی ایشان به تعریف کفر، شرک و دین ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه و دوستان پسین دیوبندی شان است!

علی رضایی

مقتدی صدر خواستار توقف اختلاف و نزاع میان مسلمانان شد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟