سازمان ملل: به بودجه بیشتری برای کمک به افغانستان نیاز داریم

  • انتشار: ۲۶ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللتیتر 2
  • شناسه مطلب: 101658

رامش راجاسینگام، دستیار امور بشر دوستانه سازمان ملل در یک کنفرانس گفت: سازمان ملل برای تامین نیاز‌های بیشتر افغانستان و کمک‌های بشر دوستانه در زمستان به ۷۱ میلیون دالر نیاز دارد.

وی افزود: در پی بدتر شدن اوضاع، از جمله به دلیل شیوع ویروس کرونا به بودجه بیشتری نیاز خواهیم داشت. ۷۱ میلیون دالر اضافی برای کمک در زمستان نیاز خواهیم داشت.

به گفته این مقام سازمان ملل، تقریبا نیمی از کودکان زیر پنج سال در افغانستان غذای کافی دریافت نمی‌کنند.