ساختار همه شمول!

  • انتشار: ۱۳ حمل ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 129154
طالبان

کشورهای همسایه افغانستان تاکنون چندین نشست را برای تشویق گروه طالبان برای ایجاد حکومت “همه شمول” برگزار کرده اند. اما نتایج این نشستها تقریبا “صفر” بوده است. طالبان هیچ تغییری در ساختار سیاسی قدرت خود ایجاد نکرده اند و به حقوق شهروندان، حقوق زنان و اطفال هیچ تعهد و پایبندی نداشته است.
دلیل این ناکامی در نشستهای همسایگان برای افغانستان دو چیز است یکی اینکه این کشورها هیچ کدام مستقل نیستند و تصمیم مستقلی گرفته نمی توانند. سایه آمریکا، اروپا و روسیه و چین بر آنها سنگینی میکند و به همین دلیل هیچگاه پیشرفتی محسوسی در نتایج و آثار این نشستها نه در جانب طالبان و نه در جانب همسایگان دیده نمی شود.
دلیل دیگر این ناکامی ها آن است که هنوز یک تعریف دقیق و همه پذیر از حکومت “همه شمول”، “فراگیر” و “پایه های وسیع” نشده است. به باور من هیچ شمولیتی و فراگیری بودن بدون در نظرداشت ساختار قومی افغانستان ممکن نیست. لذا تا ساختار فیدرالیزم و حکومت غیر متمرکز در افغانستان ایجاد نگردد، هیچ حکومتی فراگیر نخواهد بود و هیچ حکومتی همه شمول نمی شود. پس میان همه شمول بودن و ساختار غیر متمرکز فیدرال پیوستگی و نسبت وابستگی وجود دارد و بدون تحقق یکی تحقق دیگری ممکن نیست!

احمدی رشاد

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.