زور قالب ندارد

  • انتشار: ۹ میزان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 133417
فارسی

ضرب المثل معروف در افغانستان. زور قالب ندارد. مثال واضح و مصداق بارز این مثل این است که تو به زبان فارسی گپ بزنی، فارسی زبان اول و مادری ات باشد، قرن ها جد و پدر جد ات به همین زبان گپ زدن باشند، اما امروز کسی و کسانی پیدا شده میگویند، زبان تو فارسی نه بلکه دری است. چرا دری است؟ چون من می گویم. این من کیست؟ این من همان من قدرتمند، زورمند و تصمیم گیرنده ۱۴۰ سال اخیر بوده/ است. این من آنقدر قدرت دارد که به جز سنتی های پوشیده، حتا به ریش و پشم ات هم کار دارند. این من همان من است که ۱۴۰ سال تلاش دارد همه پشتو بگویند، کسی نمی گوید و بر عکس ساحه اش تنگتر شده می رود.
کس چه میداند اگر روزی من یعنی خودم چنین قدرت و زور میداشتم برای زبان پشتو نام میگذاشتم« زور مه وایه، دنیا گرد ده».
براستی که زور قالب ندارد……..

سید میثم احسانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟