زنده بودن یما سیاوش به کى ها خطر داشت؟

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 97362

یما سیاوش جوان دانش آموخته، متدین، با بصیرت و با وقارى بود که ترور وى از سوى طالبان و داعش، دلایل محکم، مستند و مؤجهى مى طلبد.

هرچند تروریستان خون آشام با کارنامه ددمنشى طویل و عریض شان برائتى ندارند، اما نمیتوان هر اتفاقى را بدون سند به آدرس آن ها توجیه کرد و افکار عمومى را اغفال نمود.

پدر یما سیاوش، هنگام به خاک سپارى فرزند دلبند و برومندش، تلویحاً سئوالاتى را مطرح نمود که انگشت انتقادش بسوى طالبان و داعش نبود.

سئوال اینست که طالبان و داعش از عملیات هدفمند و سازمان یافته به جان کسى که نه مقام بلند سیاسى داشت، نه فرمانده برجسته نظامى بود، نه از مخالفان قبلى شان بود و نه مرگ وى دستآورد عملى یا تبلیغاتى براى شان تلقى میشد، چه منظورى دارند.

بعید نیست، طالبان بزودى این اتهام را تکذیب نمایند.

  • آیا یما سیاوش به چند و چون اختلاسى دست یافته بود؟
  • آیا رد پاى یکى از مافیاى سیاسى یا اقتصادى را کشف نموده بود؟
  • آیا افشاگرى او منافع باند هاى مخوف درونى را بمخاطره مى انداخت؟
    که سر به نیست و خاموشش کردند!

محمد عارف منصوری