زمین و هوای کابل، منبع عایداتی شهرداری

  • انتشار: ۱۷ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94321
آلودگی هوای کابل

بعد از آنکه آقای شهردار کابل، تا حدودی از برنامه های فشرده تقدیرهای مردمی فارغ شد، آش داغ خانم قاضی زاده دهانش را در روز عاشورا سوختاند که خانمش “زهره یوسف داود” شال و کلاه کرده سراسیمه چهار نعل به میدان حمایت از شوهرش تاخت و به هرسو که امکان داشت شمشیر زد و نیزه انداخت.

از آن قضیه که بگذریم، ظاهرا شهرداری کابل امروز برای پاره کردن تابلو های اشتهاری بسیج شده است. در توجیه این اقدام، سه بلندگو به صدا در آمده و سه نظر مختلف ارایه کرده است:

اولین توضیح از شیپور رهبر فرزانه به صدا در آمده و اقدام شهرداری را “برداشتن لوحه ها و اشتهارات نا منظم” عنوان کرده است. سپس بانوی دوم بر کوس توجیه کوبیده است که “آقای سلطان زوی بر اثر فیصله سری با وزارت اطلاعات و فرهنگ، تمام لوحه های ایرانی را پاره کرده و…”، سومین نظر مربوط به رییس ناحیه ششم است که گفته “لوحه ها منابع عایداتی شهرداری بوده و لوحه های اشتهاری که تکس نپرداخته اند، جمع آوری شده است”.

از بین این سه نظر، نظر آقای نجفی نمازی تر به نظر می رسد. واقعیت این است که هوای کابل جنگل تابلو های تبلیغاتی و زمین کابل عمدا به طویله آدمها تبدیل شده و شهرداری کابل از این وضعیت به خوبی بهره بردالی مالی می کند.

تصور کنید که شهرداری کابل از این جنگل تابلو ها در هوا، چه درآمدی دارد؟ و با درنظر داشت این که هرکدام از دست فروش ها و کراچی ها یک منبع در آمد برای شهرداری است و در حالی که تمام سرکها و پیاده روها و معابر و اماکن عمومی با کمک و حمایت شهرداری غصب شده و در اختیار دست فروش ها و کراچی وان ها قرار داده شده، تصور کنید که چه پول هنگفتی از این منابع عایداتی به دست می آید.

راستی این پول اجاره اماکن عمومی و سرکها و پیاده رو ها به جیب چه کسی می رود و کجا مصرف می شود؟!

حسین ریحانی