زمان به نفع طالبان سیر نمی کند

  • انتشار: ۲۴ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110386

طالبان اعلان کردند که در ۱۶ اپریل نمی توانند به نشست استانبول بروند. آنها شرکت خود را در این نشست به نتیجه ی مشورت های میان خود موکول کرده اند که در جریان است.

به نظر می‌رسد طالبان از کارشیوه یا اصولنامه ی این نشست که توسط امریکا، سازمان ملل با مشارکت ترکیه و قطر تهیه شده، ناراض هستند. طالبان برخلاف دولت افغانستان دیدگاه و یا موافقت خود را به این طرزالعمل یا اصولنامه ی نشست اعلان نکرده اند.
ممکن است طالبان را موضع گیری های دولت و گردهم آیی های دولتی در کابل و ولایات به نام دفاع از جمهوریت و نظام خشمگین ساخته باشد و به امریکایی ها بگویند که با اشرف غنی و نمایندگان حکومت بر سر صلح مذاکره نمی کنند تا امتیاز بیشتری از امریکایی ها بگیرند.

نکته ی مهم و روشن این است که طالبان تحت فشار شدید سیاسی قرار دارند تا برای صلح و پذیرش دولت مشترک آماده شوند. هیچ کشور منطقه و جهان حتی پاکستان بازگشت امارت طالبان و انحصار قدرت توسط آنها را نمی پذیرند. این فشار راه را برای غلبه ی نظامی طالبان که فکر می کنند پس از خروج امریکایی ها به آسانی می توانند به آن دست یابند، می بندد. فکر غلبه ی نظامی و انحصار قدرت از سوی طالبان تمام دنیا را در برابر آنها قرار می‌دهد که عواقب این را، هم خودشان و هم پاکستانی ها به خوبی میدانند. از این رو زمان چندان به نفع طالبان سیر نمی کند و طالبان گرفتار تنگنای سیاسی هستند.

محمد اکرام اندیشمند