زد و خورد شرکت کنندگان در مسابقات موترسیکلت[فیلم]

  • انتشار: ۴ حمل ۱۳۹۸
  • سرویس: ورزشی
  • شناسه مطلب: 54846

دو موتور سوار در جریان رقابت های سوپربایکز کاستاریکا با هم درگیر شدند.

صحنه‌های زشتی در مسابقات قهرمانی کشور سوپربایکز کاستاریکا دیده شد. دو موتور سوار در جریان مسابقه با هم برخورد کردند و یکی از از آنها تعادلش را از دست داد. به همین خاطر خود را روی موتوری انداخت که رانندهاش باعث شده بود تعادلش بر هم بخورد. این اتفاق باعث شد موتورسوار در محل حادثه توقف کند.

با این حال بدترین اتفاق در راه بود. موتور سواری که روی موتور حریف نشسته بود به سمت راننده رفت تا یک مشت محکم به او بزند. راننده که به خاطر ضربه موتور سوار به زمین افتاده بود برخاست و او را هل داد. به نظر می‌رسد این دو موتور سوار با محرومیت سنگینی روبرو شوند.