روایت های قومی از سیاست و حاکمیت!

  • انتشار: ۲ دلو ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 126631

نگرش پشتون ها به حکومت طالبان با نگاه تاجیکها، هزاره ها و ازبکها فرق بسیار دارد در دوره جمهوریت روشنفکران پشتون در قبح جنگ طالبان علیه نظام وقت و خونریزی بیهوده سکوت اختیار کردند و حتی برخی حدالممکن خواستند جلوی جنگ‌ اردو و پولیس کشور برای سرکوب طالبان گرفته شود نمونه اش عملیات های شبانه ای که رئیس جمهور وقت حامدکرزی به آن واکنش منفی داشت چنانچه آن را بشدت کاهش داد!
اما اکنون اکثر این روشنفکران در مورد قباحت جنگ نیروهای مخالف! علیه دولت کنونی(طالبان) سخن میگویند و تلاش میورزند تا سرکوب مخالفان را توجیه نمایند این نشانگر حد فاصله عظیم سیاسی میان اندیشه و رویکرد سیاسی پشتون ها با غیر پشتون ها دارد و یقینا این فاصلهء فکری/سیاسی در آینده دور یا نزدیک باعث فواصل فراتر و نهایتا ممکن است منجر به تجزیه کشور کنونی گردد!

علی رضایی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.