ردیف بودجه ای برای فساد

  • انتشار: ۱۹ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 101015

ظاهراً شخصیت های بزرگواری که از ردیف بودجه کد ۹۱ منتفع شده اند، از افشاگری اطلاعات روز، به شدت نگران هستند.

برخی از آنها گفته اند که از این حساب مصارف شخصی نداشته اند و معاش کارمندان دفتر خود را داده اند و عده ای می‌کوبند که مصارف این ردیف بودجه، پنهان نبوده که اکنون افشا شده باشد.

اما هیچ یک از این آقایان به این مطلب اشاره نمی‌کنند که چرا، در حالی که برای تمام بست ها و نهاد ها و افراد شاغل در بخش های مختلف حکومت، از ردیف بودجه عمومی و عادی کشور، معاش و حقوق و سایر هزینه ها منظور می‌شود،. آنها از کد ۹۱ هم استفاده کرده اند؟

مگر نه این است که این ردیف بودجه، برای موارد خاص و ویژه تخصیص یافته است؟

زمانی که از فساد صحبت میکنیم، منظور این نیست که حتما از امر پشت پرده حرف می‌زنیم. بلکه نفس همین اتفاق که یک مقام دولتی، برای معاش و مصارف خود طبق قانون می بایست از بودجه عمومی کشور استفاده کند، ولی به جای ان، یا علاوه بر آن، از یک حساب بی حساب و کتاب، هر مقدار که دلش خواست برداشت می‌کند، یعنی اینکه فساد اتفاق افتاده.

حالا اگر این فساد، علنی صورت گرفته باشد که اوج وقاحت و پررویی آن مفسدان را نشان میدهد.

البته فعلا از این نکته هم میگذریم که یک مشاور، در حالی که سالی یکبار هم رییس خود را نمی بیند تا به او مشوره بدهد، چند نفر کارمند می‌تواند احتیاج داشته باشد تا هزینه آنها چند میلیون افغانی شود؟

سید احمد موسوی مبلغ