“راه گم ساختن” یا ” پاک کردن” صورت مسئله!

  • انتشار: ۱ عقرب ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2سیاست
  • شناسه مطلب: 49041

پس ازکشتن جنرال عبدالرازق، اظهار نظرهای متفاوتی درباره علت و عامل یا عاملین آن صورت گرفته است. در لحظه های نخست حادثه طالبان با صدور اعلامیه ای مسئولیت آن را بعهده گرفتند؛ در اظهار نظرهای دیگر امریکایی ها عامل این رویداد گمان برده شدند؛ در گفته های بعدی امریکایی ها از این اتهام برائت داده شد در بدل آن پاکستان عامل این رویداد یاد شده است! شاید این سلسله هم چنان ادامه یابد!
بادقت به این اظهار نظرهای متفاوت کم از کم دو مسئله در اذهان ممکن است خطور می نماید:
1-اگر ترور جنرال رازق کار طالبان یا پاکستان باشد؛ این مسئله بیش از همیشه غفلت، بی کفایتی و نالایقی رهبران حکومت توافقی وحدت ملی و بخصوص مسئولان امنیتی را نشان می دهد. یعنی این کشور به اندازه ای بی در و پیکر و اداره امنیت ملی آن چنان از هم گسیخته وناتوان است که طالبان به عنوان یک گروه شورشی قادراند از خطوط آن عبور نموده و مهم ترین جنرال کشور را بسادگی از بین ببرند! و یا استخبارات بیگانه هر زمان که بخواهند بسادگی هدف های خود را در کشور عملی سازند!
2-مورد بعدی این است که شاید این همه اظهار نظرهای متفاوت در واقع تلاشی است برای راه گم کردن از شناسایی عامل یا عاملین اصلی قضیه و یا پاک کردن صورت مسئله بدون آن که علت و عامل آن برای مردم روشن گردد.

-حال هریک از این دو مورد یا گزینه های دیگر واقعیت داشته باشند، باید نگران امروز و آینده کشور بود که با چنین وضعیت و مدیریتی چگونه می توان مخالفین را سرکوب یا وادار به مصالحه نمود؛ یا این که چگونه کشور و نظام سیاسی را از دست اندازی ها و تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت نمود؟

شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟