راه طالبان، راه عبدالرحمان جلاد و آرزوی نادرشاه غدار!

  • انتشار: ۱ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 129763
طالبان

روشی که عبدالرحمان خان دست پرورده انگلیس برای حاکمیت تبعیض و خودکامه با قتل عام و جنایت گذاشته شد، نادرشاه غدار با نیرنگ و ترویج تفکر قشری گری مذهبی و بستن مکاتب عصری و اعدام روشن اندیشان ادامه داد، اینک طالبان عناصرترکیبی از مزدوری استخباراتی و جهل و تعصب مذهبی و سلطه قومی با به کاربستن مجموع روش های گذشته( جنگ با علم و دانش، ترویج دین و مذهب خرافه، کشتار مردم، تبعیض آشکار، کشتن روشن اندیشان و…) در یک تعامل کثیف و ضدانسانی استخباراتی و سیاسی با استخبارات منطقه و جهان، راه عبدالرحمان جابر و نادرغدار را ادامه می دهند.
ناگفته نباید گذاشت که طمع خام، غفلت و نبود اراده و برنامه جدی، پندنگرفتن از تاریخ سیاه گذشته سایر ملیت های تحت ستم این فرصت را فراهم ساخته است تا ریشه های ستم قومی و مذهبی روز بروز قوت گیرد.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.