دیگ به کاسه میگوید رویت سیاه!

  • انتشار: ۱۴ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103273

حجاب، پوشش و لباس یک مسئله شخصی ست و از جانبی لباس بنوعی بعد از عرف و سنن جامعه به اقتصاد، مد، فیشن ارتباط دارد فرهنگ جوامع، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری، پول و … مثلا مردم هرات با توجه به اینکه با ایران از نظر فرهنگی و محدوده جغرافیایی نزدیکتر هستند متاثر از لباسهای مد در ایران میباشد، همچنان مردم قندهار و جلال آباد از پاکستان تاثیرپذیری دارند در بدخشان لباسهای تاجیکستانی به کثرت مورد استفاده است و…

بامیان هم تافته جدا بافته نیست از آنجاییکه تعداد زیادی از مردم ما یک دوره مهاجرت در ایران را سپری کرده اند و همچنان شباهت های مذهبی/ فرهنگی بین مان وجود دارد قطعا تاثیرپذیری و تاثیرگذاری های خود را داشته ایم
کمپاین حجاب که در بامیان براه انداخته اند نه نقش پلیسی داشته و نه قمچین و قمه نهاد امربالمعروف طالبانی را، صرفا یکتعداد ابتکاری مذهبی نشان داده اند و اقدام به یک کمپاین مذهبی/ اسلامی کرده اند که با ارزشهای ملی ما نیز در تضاد نیست و ربطی هم به سیاست! ندارد آنگهی که دیگران حق دارند حرکت مختلف مدنی خود را انجام دهند پس اینها هم حق دارند چنین حرکتی را انجام دهند!

اما یکتعداد میخواهند از هر قالبی در بدنام سازی مردم ما استفاده کنند همه چیز ما را سیاست زده جلوه داده و با این حساب ما را وابسته به گروههای خاصی قلمداد سازند به اینها باید گفت:
برادر من! اول به پیشینه و پسینه خودتان نظر کنید، وابستگی ها و تعلقات حلقات را مورد بررسی قرار دهید نابسامانی های موجود، جنگ و تشتت از دامن کدام مردم زاده میشود؟ علتش چیست؟
اینها بکجا وابسته اند؟
چرا وابسته اند؟ چه هدفی دارند ؟

اگر در میان اینهمه تحقیق نامی از بامیان و بامیانی یافتید آنگاه ما جواب خواهیم گفت ، ورنه یا سخن سنجیده گوی مرد ابله یا خموش!

علی رضایی