دو پهلوی متفاوت از عنوان “مسلخ شیعه”

  • انتشار: ۲۵ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 101521
صالح

یک: فرض کنیم این خبر معاون صاحب رییس جمهور صحت داشته باشد، در این صورت، نه خبر نو است و نه فاجعه نادر. سالهاست که بخشی از جامعه به جرم هویت تباری و عقیدتی در هر زمان و مکانی که ممکن بوده است، گاهی از آدرس طالب و گاهی بنام داعش به فجیع ترین شکل ممکن کشتار شده اند. نه به طفل این جماعت، نه به پیر آن، نه به زن و نه به مرد آن، نه به کارگر و نه به محصل آن، نه به مسافر و نه به معلم آن هیچ ترحمی نشده است. در این صورت باید از شجاعت و صداقت دومین مرد مسوول و صاحب صلاحیت کشور قدر دانی کرد که در عوض کتمان خطر و انکار واقعه و فریب اذهان و تظاهر به بی خبری، احتمال تکرار فجایعی که بارها تکرار شده است را آشکار و عریان خبر داده است تا هم جامعه هدف هوشیاری و بیداری اختیار کند و هم آدرس های مسوول آمادگی مقابله با خطر و فاجعه را پیشاپیش اختیار کنند. در این صورت و در صورت وقوع فجایع و تکرار تجربه کشتار مردم به جرم هویتی_عقیدتی و به جرم “حمایت از جمهوریت با سر و جان و مال” ، هم حکومت و مراجع مسوول به دلیل عدم پیش گیری از وقوع فاجعه قابل نکوهش و بازخواست است و هم مراجع بین المللی حمایت کننده حکومت.

بنابراین بار دیگر مظلومیت یک تبار همیشه قربانی شده و عدم تعهد و انگیزه مراجع مسوول برای دفاع از این قشر بی پناه کشور به اثبات می رسد.

دو: اگر این خبر معاون صاحب رییس جمهور، صرفا یک تاکتیک خبری برای پوشش یک سناریوی امنیتی_ استخباراتی باشد که برای حفظ حاکمیت و حکومت، یک مسلخ مصلحتی از این قشر جامعه به راه انداخته شود، آنگاه …

حسین ریحانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟