دو سوم افراد واجد شراط کار در افغانستان بیکارند

  • انتشار: ۱۲ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: گوناگون
  • شناسه مطلب: 111927

اداره ملی احصائیه و معلومات اعلام کرد که از مجموع بیش از ۱۷ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر واجد شرایط کار،‌ تنها حدود پنج میلیون و ۷۱۷ هزار نفر شاغل هستند.

رویینا شهابی،‌ سخنگوی این اداره گفت که بیش از ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار شهروندی که در سن کار قرار دارند، بیکارند.

وی افزود که افراد شاغل شامل چهار میلیون و ۷۶۱ هزار مرد و ۹۵۵ هزار زن می‌باشند.

بر اساس تخمین جدیدی که اداره ملی احصائیه و معلومات آن را بررسی می­‌کند،‌ نرخ بیکاری ۱۸.۵ درصد است و فقر در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۴۷.۱ درصد برآورد شده است.

اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز بدون ارائه ارقام تاکید دارد که بیکاری در این کشور رو به افزایش است و حقوق اساسی کارگران نیز رعایت نمی­‌شود.