دولت وزیری: با تعدیل قانون امور ذاتی افسران تنها 30 درصد جنرال های ارتش در این وزارت باقی می ماند

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33111

مقامات در وزارت دفاع می گویند، با بازنگری در قانون امور ذاتی افسران 70 درصد جنرال های این وزارت، بازنشسته می شود و 30 درصد آنها در این وزارت باقی خواهد ماند.

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آشنا گفته است، در قانون بازنگری‌شدۀ امور ذاتی افسران، برای سترجنرالان ۶۲ سال، برای دگرجنرالان ۶۰ سال، به تورن‌جنرالان ۵۸ سال، بریدجنرالان ۵۶ سال، دگروالان و سایر افسران ۵۴ سال، سن تقاعد تعیین شده است.

به گفتۀ وی، اکنون وزارت دفاع افغانستان روی طرزالعمل تطبیقی این قانون کار می‌کند تا شیوه‌های عملی آن را طرح‌ریزی کند.

وزیری می‌گوید “بر اساس این قانون، اگر متقاعد می‌شوند، ما می‌توانیم که سی فیصد را با خود نگهداریم و این پروسه در مورد تمام جنرالان در ۱۸ ماه تکمیل می‌شود”.

اما در قانون قبلی امور ذاتی افسران که در سال ۱۳۸۸ توشیح شد، سن تقاعد افسران ۶۵ سال تعیین شده بود. در قانون جدید امور ذاتی افسران، سن تقاعد افسران سه سال کاهش یافته است.

بر اساس قانون جدید امور ذاتی افسران، در مرحلۀ اول افسرانی، که در احتیاط به سر می‌برند و یا بست‌های شان “بسیار پایین” است، به تقاعد سوق داده می‌شوند که این روند از یازده جدی امسال آغاز و تا یازده اسد سال آینده تکمیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌افزاید، در مرحلۀ دوم که از ده اسد تا جدی سال ۱۳۹۷ خورشیدی را در بر می‌گیرد، افسرانی شامل خواهند بود که عمر شان زیاد است.

به گفتۀ وی، مرحله سوم تمام افسرانی را که سن شان به تقاعد برابر می‌باشد، در بر می‌گیرد و این مرحله از جدی ۱۳۹۷ تا اسد ۱۳۹۸ خورشیدی تطبیق خواهد شد.