دولت سازی و حذف سیستماتیک اقلیتها از قدرت

  • انتشار: ۲۸ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 68487

با گرم شدن تنور انتخابات، تیمهای انتخاباتی کارزارهای تبلیغاتی خود را آغاز کرده اند و هر کدام بر اساس شعارهایشان رویکردهایی دارند.

حکومتی که تا دیروز در بسا موارد چشم روی کشتار هدفمند و حذف سیستماتیک اقلیتهای قومی می بست، امروز فریاد دادخواهی و عدالت طلبی می زند.

بعد از روی کار آمدن اشرف غنی به عنوان یک چهره ملی گرای پشتون، آرام آرام شاهد نوعی از اقدامات قوم گرایانه اشرف غنی در صحنه افغانستان بودیم به طوریکه این روحیه انحصارگرایانه ابتدا منجر به حذف چهره های بزرگ اقوام اعم از ژنرال دوستم، استاد عطا و برخی از شخصیتهای هزاره گردید. در ادامه اشرف غنی برای حذف برخی از اقوام از تاریخ آینه کشور دستور صدور تذکره های الکترونیکی با درج نام افغان در کل افغانستان را صادر کرد، این دستور منجر می شود که سرشماری درستی از اقلیتها صورت نگیرد و پشتونها بعنوان قوم اکثریت بتوانند راحت تر از امتیازاتشان بهره ببرند.

هزاره ها که از بومیان اصیل افغانستان میباشند از این قاعده مستنثی نیستند و در طول دوره حکومت اشرف غنی از دم تیغ انحصار گرایی و تصفیه قومی اشرف غنی گذشته اند. اشرف غنی در مدت زمامداری خود بسیاری از هزاره ها را یا از مقامات دولتی عزل و یا بسیاری دیگر را از پستهای نظامی متقاعد و یا برکنار نمود.

براساس آمارهای موجود اشرف غنی ۲۳ ژنرال هزاره در وزارت دفاع و ۱۱ ژنرال دیگر در وزارت داخله را تقاعد اجباری کرد. میتوان به این آمار ۱۲ تن از صاحب منصبان هزاره را که توسط این فرد قوم گرا برکنار شدند را اضافه کرد. میتوان با روند اقدامات اشرف غنی و تیم وی نتیجه گرفت در صورت ادامه فعالیت این جریان در آینده نه چندان دور شاهد تصفیه کامل جریان هزاره از صحنه افغانستان توسط اشرف غنی هستیم.

تلاش اشرف غنی برای حذف قوم ازبک

اشرف غنی بعد از ریاست جمهوری خود نه تنها اقدام به برکناری عامل پیروزی خود در انتخابات سال ۲۰۱۳ یعنی ازبکها به رهبری ژنرال  دوستم کرد بلکه در اقدامی کینه توزانه این بزرگ قومی را با کمک و پشتیبانی امریکا از کشور اخراج نمود.

بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان و استقبال گرم مردم از این قهرمان ملی موجب تشدید تحریکات قوم گرایانه اشرف غنی شد به طوریکه برای مقابله با چهره های مطرح قومی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و در اقدامی تصمیم به ترور شخصیتی و حذف فیزیکی وی گرفت. این مسئله هم اکنون و با توجه به عدم حمایت دوستم از اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار دارد به طوریکه به نظر تیم اشرف غنی برای رسیدن به خواسته خود اختلاف در جریان دوستم را در دستور کار خود قرار داه است. این در حالی است که پیش از این با وجود تقاضای ازبک ها در خصوص تقویت زبان ازبکی و در این رابطه در بخش رسانه ای حکومت طی پنج سال گذشته توجهی به این موضوع نشده است.

افغانستان خانه همه اقوام است و با اینکه بسیاری از کاندیداها شعار ملی گرایی سر می دهند، شاهد قوم گرایی و حذف اقلیتها از قدرت هستیم.