دولت از اصلاح قانون رسانه ها منصرف شد

  • انتشار: ۳۱ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 89794

محمد اشرف غنی از اصلاحات پیشنهادی در قانون رسانه ها که ماه گذشته به مجلس معرفی شده بود صرف نظر کرد.

این طرح خبرنگاران را مجبور می کرد تا منابع خبر خود را در اختیار نهادهای حکومتی قرار دهند. این طرح همچنین حقوق رسانه ها و خبرنگاران و استقلال رادیو تلویزیون ملی افغانستان را تحت الشعاع قرار می داد. همچنین به دولت اجازه سانسور خبر پیش از نشر را داده و نظارت حکومت از نهادهای رسانه ای را افزایش می داد.

بر اساس این طرح، در صورت نبود شفافیت در منابع مالی جواز فعالیت یک رسانه سلب می شد. این طرح پس از معرفی به مجلس نمایندگان از سوی نهادهای رسانه ای با انتقادهای گسترده ای مواجه شد.