دلسوزی به طالب عاقبت نداشت

  • انتشار: ۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 93012
طالبان

حامد کرزی از خاطر بعض حملات هوایی ناتو علیه طالب، گریان میکرد و اشک میریخت و تا آخر با امریکا قهر بود. در جرگه فرمایشی نیز چند قطره اشک شوق دیدار طالب ریخت.

اشرف غنی، نیز تا توانست جلو حمله به طالبان را گرفت اجازه نداد سنگرنشینان علیه طالب موضع تهاجمی بگیرند.

اخر کار به جایی رسید که پایتخت و حوالی آن نا امن تر از خوست و قندهار و ننگرهار شد.
بازهم شعور رئیس جمهور قد نداد، به خواسته های طالب تن داد و باج سنگین از طرف ملت و خانواده شهدا به طالب پرداخت.

حالا طالبان تن به مصالحه نمیدند و احتمالا فردا مصالحه ای در کار نیست و مخالفان با یک تهاجم اندکی، دارالسلطنه کابل را تحت تصرف در میارند و غنی به لبنان خانه خسور میگریزد و از آنجا به کشور اصلی خود امریکا.
اما میماند شاه حسین و دانش که خدا عاقبت امر شان را بخیر کند.

علی ظفر یوسفی