دفاع از جمهوریت به چه قیمت؟

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104260
محمد محقق

استاد حاج محمد محقق در توجیه تقبل پست مشاوریت از سوی رئیس جمهور غنی، گفته است به خاطر دفاع از جمهوریت این کار را کرده ام. در این ارتباط چند نکته را خدمت ایشان و هواداران وی یاد آوری می کنم.

۱. اولا دفاع از جمهوریت، تنها وظیفه هزاره نیست. اگر قرار است از جمهوریت باید دفاع صورت بگیرد، پشتون ها، تاجیک ها و ازبک ها، باید پیش قدم تر از ما باشند. وظیفه آنها در این خصوص سنگین تر است. چون سهم آنها در جمهوریت نه تنها بیشتر، بلکه چند برابر هزاره ها است. اگر هزاره سه وزیر دارد، تاجیک و پشتون هر کدام بیش از ده وزیر دارند. هکذا ازبک ها امتیازات بالاتر از ما دارند. بگذریم از این که در رتبه های پائین تر و بدنه اصلی وزارت خانه ها، حضور هزاره نسبت به آنها صفر است. بنابراین دفاع از جمهوریت از هر جهت برای آنها باید تقدم و اولویت داشته باشد. آنها باید خود را قربانی کنند تا امتیازات شان از دست نرود. ثانیا اگر قرار باشد، آدم محض خدمت به مردم و خدمت به مملکت و … کاری را انجام دهد باید در جایی خدمت کند که طرف مقابل تو را ببیند و قدر و ارزش خدمتت را بداند و متناسب با آن تو را پاداش دهد. اما آنجا که طرف، نه تنها نمی خواهد تو را بیند، بلکه هر اندازه برایش خدمت کنی، تو را بیشتر تحقیر می کنی، دیگر خدمت چه معنا دارد؟

۲. تجربه چند ساله ریاست جمهوری جناب غنی نشان داده است که ایشان‌ جز قبیله خودش هیچ ارزش و احترامی به سایر قومیت ها قائل نیست و هیچ اعتمادی به انها ندارد و اگر احیانا امتیازی به یکی از کلانهای آنها می دهد، موقتی بوده و بعد از مدتی با خواری و خفت او را از حکومت بیرون کرده است. همان گونه که در مورد دوستم، عطا محمد نور، ربانی، استاد خلیلی و حتا خود استاد محقق این کار را کرد. بنا بر این نا دیده سابقه این شخص و رفتن دوباره در کنار او یک خطای استراتژیک بوده و آینده ناخوشایندی را برای جناب استاد محقق نوید می دهد.

عمران حلیمی