دستاوردهایی که ضرب صفر هستند

  • انتشار: ۱۹ سنبله ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132896
طالبان

طالبان ، چند چیز را دست‌آورد اشغال افغانستان توسط امارات قلمداد می‌کردند که با توجه به برخی حوادث دیگر ، کاملا هیچ شد؛

۱- شکست امریکا و خروج ناتو و سربازان امریکایی، که حملات مکرر طیاره های بی سرنشین این ادعا را هیچ کرد؛

۲- تسلط کامل بر تمام کشور که جنگ های چریکی و مخالفت های مردمی بخصوص مبارزات شجاعانه زنان افغانستان ان را ضرب صفر ساخت؛

۳- بسته بودن مکاتب که مردم و بزرگان پکتیا آن را هیچ ساختند

۴- امنیت سرتاسری و ختم انفجار که حملات متعدد داعش و کشته شدن ملا های طرفداری امارت مانند انصاری و قمندان های طالبان در انفجار های اخیر ثابت ساخت که کذبی بیش نیست؛

در این میان ، تنها یک چیز باقی می ماند و ان هم بشکه زرد شان با سر و صورت چرکین و مغز های متعفن است که بدون شک دست‌آورد جدا ناپذیر و تغییر ناپذیر این گروه باقی خواهد ماند!

احمد سیر لعلی

سازمان ملل: بیش از یک میلیارد دالر کمک به افغانستان در اختیار طالبان قرار نگرفته است

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟