- خبرگزاری اطلس - https://atlaspress.af -

در پی باطل اعلام کردن انتخابات پارلمانی در کابل ۵ مقام کمیسیون انتخابات از مقام خود برکنار شدند

علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن باطل اعلام کردن کل آرای انتخابات پارلمانی در “کابل” از برکناری پنج مقام کمیسیون انتخابات خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری اطلس [1]، به گفته سخنگوی کمیسیون انتخاباتی، لیست افرادی که از مقام خود برکنار می شوند از این قرار است:

 احمدشاه زمان‌زی رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات

اول‌الرحمن رودوال رئیس اسبق امورانتخاباتی ولایت کابل

ازمری قلمیار رئیس عملیات کمیسیون مستقل انتخابات

عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات

 سید ابراهیم سادات رئیس تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات

در ادامه اقای روحانی تصریح کرد که این افراد به علت نقص احکام بندهای  ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۳ و ۳۵ فقره ۱، ماده ۹۸ قانون انتخابات، از مقام شان عزل وبه مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی جریمه نقدی خواهند شد.