دروغهای قشنگ برشنایی

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103744

شرکت دروغ پرداز برشنا دلیل تاریکی کشور را مشکلات تخنیکی در سیستم های تولید برق ازبکستان گفته بود اما در جلسه اضطراری امروزشان، از وزارت خارجه و رئیس جمهور تقاضا کرده تا برای رفع مشکل تخنیکی مذکور همکاری کنند.

مگر رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستان تکنیسین برق هستند که به ازبکستان بروند تا مشکلات تخنیکی دستگاه برق جانب ازبکستان را مرفوع کنند ؟!

اگر موضوع غیر از مشکل تخنیکی در جانب ازبکستان است، برشنا چرا مردم و نظام را تحمیق می کند و هر روز یک دروغ بزرگ تر تحویل می دهد؟!

حسین ریحانی