درج نام «قوم سادات» در تذکره های الکترونیک

  • انتشار: ۲۵ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 54715

رییس جمهور غنی با صدور فرمانی دستور داد که نام قوم سادات در تذکره‌های الکترونیکی درج گردد و رسما به اقوام ساکن افغانستان اضافه شود.

در این فرمان آمده است: «به اساس تقاضای قوم سادات مبنی بر درج اسم قوم‌شان در تذکره الکترونیکی تابعیت و با توجه به قرار قضایی شماره 27 مورخ 31/5/1396 شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و گزارش کمیسیون مندرج حکم شماره 1985 مورخ 14/6/1396 مقام ریاست جمهوری ا.ا؛ درج رسمی اسم قوم سادات در تذکره الکترونیکی تابعیت منظور است.»
این فرمان درحالی است که بزرگان قوم سادات از یک سال به این طرف در تلاش درج این قوم در تذکره‌های الکترونیکی بودند.