دادخواهی تاکتیکی طالبان

  • انتشار: ۱۸ سرطان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 131609

فشارهای خارجی بر طالبان برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه افزایش یافته است. همه جناح‌های طالبان به این نتیجه رسیده‌اند که با ادامه بسته بودن مکتب‌های دخترانه، به رسمیت شناخته شدن این گروه سخت و دشوار است. لذا طالبان تصمیم گرفته‌اند که در آینده‌ای نه چندان دور، مکتب‌های دخترانه را باز کنند اما از آن‌جا که این اقدام را برای خود شکست می‌دانند، موجی از دادخواهی کاذب و تاکتیکی ایجاد کرده‌اند تا اگر فردا به بازگشایی مکتب‌های دخترانه مبادرت کنند، از یک‌طرف، کسی نگوید که به خاطر خارجی‌ها تن به این کار داده‌اند و از طرف دیگر، بر مردم منت بگذارند و بگویند به خاطر مطالبات مردمی، اقدام به بازگشایی مکتب‌های دخترانه کرده‌اند. این در حالی است که هسته مرکزی طالبان نه تنها موافق فعالیت‌های مکتب‌های دخترانه نیست بلکه با هر نوع مکتب عصری میانه خوبی ندارد اما اکنون به خاطر به رسیمیت شناخته شدن، جبراً در برابر فعالیت مکتب‌های عصری به صورت عموم و گشایش مکتب‌های دخترانه به صورت اخص، سکوت کرده است.

محمد مرادی

ط.البان؛ از تجمل‌زدگی تا خیانت به همدیگر

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟