خیلی پر به کلاه طالبان نگذارید..!

  • انتشار: ۱۱ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 100275

در اوضاع کنونی که تیم های مذاکراتی حکومت و طالبان دردوحه قطر مشغول توافق روی کار شیوه مذاکرات هستند، به طبع تمام توجهات حکومت افغانستان و جامعه جهانی نیز به صلح با طالبان دوخته شده است.

اما یادتان باشد همین امریکایی که از طالبان تروریست مدعیان شراکت در قدرت ساخت می تواند یک مار دیگر در آستین داشته باشد!

این مار همان داعش است که این روزها همه تصور می کنند در افغانستان نیست. اما یادتان باشد که همین داعش در کمین است تا تمام بافته های حکومت افغانستان و مردمش در زمینه صلح را به یکباره پنبه کند.

مار گزیده باید از ریسمان سیاه و سفید بترسد!
از امریکا و رفتارش و نگاه هایش به خودمان باید ترسید..!

حفیظ الله رجبی