خلیلزاد، دزد با چراغ و خشتِ کجِ بنای صلح و سیاست افغانستان!

  • انتشار: ۵ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 75508

خلیلزاد، دزد با چراغ و خشتِ کجِ بنای صلح و سیاست افغانستان است. صرف حضور خلیلزاد برای بدبین شدن به پروسه صلح کافی است.

در این سوی کار، جایگزین پروژه خلیلزاد، برنامه آقای غنی است اما اشکال کار در اینجاست که:
١- رئیس جمهور غنی در شرایط فعلی ( حداقل تا روشن شدن سرنوشت انتخابات ) نفع مستقیمی از صلح نمی برد.
٢- او که در سویس ادعا کرد برای صلح برنامه دارد در پنج سال گذشته نشان داد که طرح و پلان، یعنی برنامه متمرکز و شخصی.

برنامه ای که اختیار تصمیم گیری و تصمیم سازی را برای شخص آقای غنی می خواهد و برنامه ریزی توسط دیگران را نمی پذیرد و چه بسا غیرممکن می سازد.

شجاع محسنی

سازمان ملل: ۱۶ میلیون یمنی در گرسنگی مطلق هستند

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟