خطر احیای سیاست های مرگبار هویتی در افغانستان

  • انتشار: ۵ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 27256

گزارش می گوید که برگشت به تنازع قومی در سطح امنیتی بعید به نظر میرسد، اما شماری از سیاستمداران افغان هنوز هم از حمایت های قومی در بین نیرو های امنیتی افغانستان برخوردار اند و حتی این وفاداری ها منجر به انقسام در بین این نیرو ها شده است انقسامی که ممکن است تقسیم بندی خطرناکی را در داخل نیروهای امنیتی ایجاد کند.
شهروندان کابل که روز های شان را با نگرانی از یک حمله انتحاری دیگر آغاز میکنند با تهدید های دیگری هم مواجه اند، که یکی از عمده ترین آن رقابت های قومی سیاستمداران افغانستان است.

دیده بان حقوق بشر در مقاله ای که روز چهارشنبه منتشر کرد می گوید اگر از هر باشنده شهر کابل در مورد دوران قبل از حکمروایی طالبان بپرسید، داستان های دردناکی را خواهید شنید.

دورانی که شهر کابل بین جناج های رقیب قومی منقسم شده بود و این گروه ها شبانه روز محلات یکدیگر را گلوله باران کرده و با گروه های نژادی با قساوت رفتار میکردند.

دیده بان حقوق بشر میگوید این جنایات چنان در ذهن کابلی ها زنده است که وقتی می بینند سیاست مداران افغان، بازی های هویتی را آغاز میکنند، وحشت زده میشوند.

گزارش می گوید که برگشت به همچو وضعی بعید به نظر میرسد، اما شماری از سیاستمداران افغان هنوز هم از حمایت های قومی در بین نیرو های امنیتی افغانستان برخوردار اند وحتی این وفاداری ها منجر به انقسام در بین این نیرو ها شده است انقسامی که ممکن است تقسیم بندی خطرناکی را در داخل نیروهای امنیتی ایجاد کند.

دیده بان حقوق بشر در این مقاله میگوید رویداد های که بعد از انفجار انتحاری تاریخ ۳۱ می در نزدیکی سفارت آلمان در کابل رخ داد، یعنی انفجار در یک مراسم جنازه و کشته شدن مظاهره کننده گان، انقسام های قومی را حتی بین سیاست مداران ارشد افغانستان، برجسته تر ساخت.

به گفته دیده بان حقوق بشر حال انتقادات واضحتری از برتری پشتون ها در حلقه نزدیک رئیس جمهور غنی، که منتقدین آن را “ستون پنجم” می گویند، شنیده میشود.

این وضعیت در حالی ایجاد شده است که مشی ایالات متحده در مورد افغانستان روشن نیست. با درازا کشیدن بررسی های اداره دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا از پالیسی ها در افغانستان چنین به نظر میرسد که غور بیشتر روی حمایت از نیرو های امنیتی افغان و دادن اختیارات بیشتر به نیرو های امریکایی معطوف است نه ایجاد یک ستراتیژی سیاسی برای حکومتداری موثر در افغانستان.

پاتریشیا گوسمن، نویسنده این مقاله که پژوهشگر ارشد دیده بان حقوق بشر در افغانستان است میگوید ترغیب به حکومتداری موثر میتواند تنش های قومی را کاهش داده و راه را برای خاتمه بخشیدن به طویلترین جنگ امریکا، هموار سازد.

مقاله می گوید اقدام اخیر سه رهبر قومی برای ایجاد یک حزب جدید، نشان دهننده کشیدگی های بیشتر بین سیاست مداران افغانستان است. این رهبران یعنی عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق، معاون ریاست اجرائیه و عطا محمد نور، والی بلخ که حزب “نجات افغانستان” را تشکیل داده اند به گفته دیده بان حقوق بشر بیشتر در پی سهیم بودن بیشتر در حکومت اند نه به دنبال پاسخگویی بیشتر و یا پیروی از حقوق بشر.

مقاله در اخیر میگوید فشار ها بر رئیس جمهور غنی برای مدارا با رقبای سیاسی اش شاید یک اندازه از تنش های قومی بکاهد اما سیاست های کوتاه مدت برای رفع مشکلات که ایالات متحده از مدت هاست در افغانستان پیاده کرده است، آزمون های بنیادی حکومت افغانستان را برطرف نخواهد ساخت. آزمون های که شامل ناکامی حکومت در نهادینه ساختن احترام به قانون در اردو، محاکم، پولیس و نهاد دیگر است، و این امر باعث شده که تمام مساعی برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان، ناکام شود.

گزارش: دیده بان حقوق بشر