حکمتیاریا ستون پنجم دشمن

  • انتشار: ۱۴ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 105958
حکمتیار

گلدین حکمتیار که از منظر مردم و کارشناسان افغانستان متهم به جنایت جنگی است و نام وی با جنگ‌‌های خونین دهه شصت و هفتاد خورشیدی گره خورده وبرای مردم افغانستان تداعی‌کننده خاطرات بسیارتلخ وناگواراست.اکنون در کانون ومرکز کشور مشغول توطئه وبر نامه ریزی علیه منافع ومصالع علیایی مردم افغانستان است .

زمانی‌که حکومت وحدت ملی افغانستان تصمیم گرفت تا با اعطای امتیازات متعدد به حکمتیار و حزبش توافقنامه صلح را به امضا برساند تجمع‌های مدنی در کابل این اقدام را محکوم کردند و واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر مخالفت با حضور رهبر حزب اسلامی در کابل صورت گرفت، امادولت‌کابل بی توجه به خواست مردم افغانستان تحت فشارامریکا، عربستان سعودی وپاکستان، به تمام خواست های اقای حکمتیار تن داده واوراواردکابل کرد.
حکمتیار پس از حضور درکابل نه تنهابه هیچ یک ازمفادتوافق نامه صلح عمل نکرده بلکه ازیک طرف با کمال اطمینان وامنیت، درچهره سخنگوی حکومت پاکستان و مدافع طالبان والقاعده ظاهرشد واز طرف دیگر درپشت صحنه، برنامه ریزی وهموار کردن راه برای انجام بسیاری از حملات انتحاری را بر عهده گرفته است.نشانه های اثبات صحت این مدعی را می توان درشماری از حوادث اخیرجستجوکرد:

۱-درجنگ هلمندده هانفرازنظامیان پاکستانی به دست مدافعان شجاع افغانستان کشته و جنازه های شان باتمام اسنادومدارک به جهانیان نشان داده شد، امااقای گلبدین منکر هویت پاکستانی انان گردیده واظهار داشت دولت افغانستان دروغ می گوید:

۲-حملات خونینی که ( همزمان باگفتگوهای صلح قطر) ازسوی طالبان به قصدامتیازگرفتن ازحکومت ومردم افغانستان صورت می گیردوده هانفرازمردم بی دفاع کشوربه شهادت می رسند، ازدیداقای حکمتیارحکومت افغانستان عامل این حوادث ومایه تشدیدجنگ معرفی می شود.

۳-قتلهای هدف مندانه وترورروشن فکران وخبرنگاران افغانستان وترورهای وحشیانه طالبان که درمراکزآموزشی ودانشگاه کابل توسط طالبا صورت گرفت ، حکمتیارباکمال وقاحت وبی شرمی طالبا ن والقاعده راتبرئه کرده ومی گویدهیچ یک ازجنایات راطالبان والقاعده انجام نداده است.

۴-حکمتیار زیرکانه وبه قصدایجادنفاق بین اعضای حکومت می گوید تمام مذاکره کنندگان قطر مخالف بقای رییس جمهورغنی بر مسندقدرت هستند.

انچه گفته شد برخی از اقدامات وطرح های است که به وسیله حکمتیار و به دستور حامیان خارجی وی در حال انجام است. ازاین رو برمردم افغانستان است که دشمنان خودرا از دوستان باز شناسند.وستون پنجم های دشمنان را درزیر پوشش اسلام وجهاد تشخیص داده وفریب انهارا نخورند.

سید جواد موسوی شیخمیرانی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *