حاکم شدن روزمرگی بر سرنوشت انسان هزاره!

  • انتشار: ۸ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 88563

مردم و روشنفکران هزاره به نوعی دچار روزمرگی شده اند. به چیزهای اندک و کوچک دل خوش کرده اند و خواستها و مطالبات کلان خود را به صورت جدی پیگیری نکرده اند.

روشنفکران و… هزاره وقتی به یک پست و مقام دولتی برسند، دیگر دم از خواستها و مطالبات اصلی هزاره ها در عرصه ملی نمی زنند. بر سراسر انسان هزاره ترس حاکم است.

روشنفکران هزاره می ترسند تا موقعیت خود را از دست ندهند. فعالان مدنی هزاره به دنبال پروژه هایی هستند که تنها سودشان چند هزار دالر آمریکایی است.

با این حال در پروژه هایی هستند که کمترین سود برای انسان هزاره داشته باشد. وزیر هزاره، والی، ولسوال، وکیل و رهبران هزاره تنها در فکر پرکردن جیب خود و در نهایت حفظ موقعیت خود اند.

این نشانگر آن است که بر سراسر حیات انسان هزاره ترس حاکم است. برای همین نیز، مطالبات و خواستهای خود را دنبال نمی کنند.

باقر حسنی