تیم شش ‌و نیم صبح

  • انتشار: ۲۶ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 98443
امرالله صالح،

اینکه تصمیمات تیم شش‌ونیم صبح، به رهبری امرالله صالح تا چه اندازه در عمل نیز تطبیق شده و برای بهبودی وضعیت امنیت کابل و امنیت شهروندان مفید و نتیجه‌ی آن ملموس بوده است، بماند سر جایش؛ زیرا نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت و فوراً همه‌چیز بر وفق مراد شود.

ولی این اولین بار است که حکومت به صورت جدی و قاطع وارد عمل شده است تا وضعیت امنیتی شهر کابل را بهبود بخشد و این امر قابل قدر است، صالح نیز تا کنون ثابت کرده است همانگونه که وعده داده بود، بدون ملاحظه و بدون محافظه‌کاری به کارش ادامه می‌دهد و مجرمین را بدون ملاحظه افشا می‌کند. افشاسازی هویت طراح حمله به دانشگاه کابل که همشهری خودش بود، دلیل بر این مدعا است.

از این تیم و تصمیماتش تا زمانی که جدی فعالیت می‌کند، باید حمایت شود.

نسیم جعفری