تیز در نیا که کُند بور موشی!

  • انتشار: ۱۷ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسلامت
  • شناسه مطلب: 87402

آن اوایل که هنوز کرونا پایش را در سرکهای افغانستان نمانده بود؛ چنان مبارزه علیه اش به شکل ستادهای حکومتی و غیرحکومتی با پول و غیر پول شکل گرفته بود که حتی شب و روز فکر برخی مسئولین درباره چگونگی مبارزه ومهار با این دیو صرف میشد، وظایف اصلی خود را رها کرده و دَم کش بر دهان، نفس کشان در هر کوی و برزن دنبال دستگیری کرونا بودند. در حدی پیگیر بودند که تنها کشوری شدیم با چین چلنج انداخته و شفاخانه ای مختص کرونا ساخته و فُلانی و فِلانی،بدلیل پرکاری،کم کاری یا بیکاری درامرمبارزه تشویق، بازخواست و یا برکنار شدند.

اما اکنون که کرونا چهره واقعی خود را دارد نشان می‌دهد و سفیر کشان در هر خانه و فامیلی سرک می کشد، هیچ خبری از بگیر و نگیر درباره اش نیست حتی در صفحات مجازی مسولینی که بدین خاطر ستاد تشکیل داده بودن که بجنگند؛ حرکتی دیده نمی‌شود،

بهتراست با توجه به شرایط تازه و بالا رفتن آمار مرگ و میر و شیوع گسترده کرونا و شبه کرونا؛ یکبار دیگر _ نیازی هم به تازه کردن نیست _ همان مطالب، ویدئوها، تذکرات را ریوو کرده بالا بیاورند تا بار دیگر مردمی که تازه از خواب بیدار شده اند، نحوه کفن و دفن، شرکت نکردن در نماز جنازه یا چگونه برخورد و مراعات با این پدیده را مطالعه کنند تا بیشتر تلفات روحی و جسمی ندهیم.

کروناراجدی_بگیریم!

دکتر بتول سید حیدری