توزیع مواد خوراکه برای پانصد خانواده بی بضاعت در شهر هرات

  • انتشار: ۱۰ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 14202

تصاویر: توزیع غذای گرم و برنج و روغن برای پانصد خانواده بی بضاعت در شهر هرات توسط خیریه کرامت

photo_2016-06-30_16-48-52 photo_2016-06-30_16-49-45 photo_2016-06-30_16-49-43 photo_2016-06-30_16-49-41 photo_2016-06-30_16-49-40 photo_2016-06-30_16-49-38 photo_2016-06-30_16-49-37 photo_2016-06-30_16-49-35 photo_2016-06-30_16-49-34 photo_2016-06-30_16-49-31 photo_2016-06-30_16-49-30 photo_2016-06-30_16-49-28 photo_2016-06-30_16-49-25 photo_2016-06-30_16-49-23 photo_2016-06-30_16-49-20 photo_2016-06-30_16-49-18 photo_2016-06-30_16-49-16 photo_2016-06-30_16-49-14 photo_2016-06-30_16-49-12 photo_2016-06-30_16-49-08 photo_2016-06-30_16-49-07 photo_2016-06-30_16-49-01 photo_2016-06-30_16-48-59 photo_2016-06-30_16-48-58 photo_2016-06-30_16-48-56